چرا ویکی محتوا وارد مارکت آمازون شد؟
    ویکی محتوا به منظور فروش بیشتر محصولات مشتریان، دفتر خود در ترکیه را راه اندازی نمود.